Etiket arşivi: ekip çalışması

Hal 93:Ekranının görünür olmasından ve arkasından sürekli birilerinin geçmesinden rahatsız olur.

Yazılım sektöründe ürün geliştirme sıkışık süreler nedeniyle zaman içerisinde stres dozu yüksek bir hal alabilir. Her ne kadar modern dünyanın bilinen popüler süreçleri ve metodolojileri bu baskıları minimize etmekte olsa da, kod başında oturanların günün belirli saatlerinde yüksek konstantrasyon içerisinde bulunmaları şarttır.

Her ne kadar adam-gün hesabına göre yapılan planlamalarda 8 saat esas alınsa da, yazılımcının gün içerisindeki maksimum odaklanabilirliği bu kadar uzun değildir.

Yüksek konsantrasyon projeden projeye daha kritik seviyelerde gerekebilir. Söz gelimi askeri sanayide, finansal risk içeren ürünlerde, üretim bantlarına ait uygulamalarda, bilimsel unsurlar içeren arge  projelerinde çalışanların stresten uzak iş yapabilmeleri önemlidir. Bu nedenle yazılımcının konstantrasyonunu bozacak ortamlar içerisinde yer almaması tercih edilir. Konsantrasyonu arttırabilecek bir kaç unsur vardır. Söz gelimi,

 • Yeşillik veya mavi gökyüzü gören bir şirket katında çalışmak(adım atar atmaz yeşillik bir alan çıkabildiğinizi düşünün. Teknokent, Teknopark çalışanları kıymetini bilmeli)
 • Diğer geliştiriciler ile çok iç içe oturmayacak şekilde ferah bir masa da oturmak,
 • Çok fazla gürültü ihitva etmeyen ortamlara sahip olmak(iş birimleri ile bir arada olan ekipler, iş birimlerinin hararetli tartışma ve telefon konuşmalarına maruz kalabilirler)
 • Geceleri 00 ile 05 arasında mutlaka uyku halinde kalabilmek ve bu nedenle sabah yorgun uyanmamak,
 • Öğle araları, öğle sonrası çalışmalara olumsuz etkide bulunabilecek ağır gıdalardan kaçınmak vb

Bireysel konsantrasyon dışında ekip konsantrasyonu da önemli bir konudur. Bunu yüksek seviyede tutabilmek için gerekli aksiyonları üst kademe ve yöneticilerin sorumlulukları arasındadır.

Ortamsal veya bireysel anlamda bakılabilecek pek çok şey olmasına rağmen iş yerlerinde yazılımcı psikolojisini ve doğal olarak konsantrasyonunu bozacak etkenler de vardır.

 • Ortamın gürültülü olması,
 • Başka departmanların yazılım departmanı ile iç içe durması,
 • Havasız, gökyüzü görmeyen odalarda çalışılması(In-Box Developer written Code)
 • ve daha da önemlisi oturulan masanın arkasından sürekli birilerini geçmesi; sürekli olmasa da geçenlerin ekranda olup bitenleri merak etmesi,

Bu nedenle özellikle yönetimsel kadroda yer alanların, proje veya ürün yöneticilerinin sorumluluk alması, ekibin birey ve grup bazında konsantrasyonu azaltabilecek etkenleri minimuma indirgemesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler(Bunlara Bir Bakalım)

 • Yazılımcı ve Spor,
 • Yazılımcının uyku düzeni,
 • Gündelik yaşamda stresi azaltmanın yolları

Hal 78:Yazdığı kodlar günlük psikolojisine göre değişiklik gösterebilir.

Başarılı projelerin yetenekli ve kumaşları kaliteli ekiplerin elinden çıktığı söylenir. Ancak en profesyonel ekiplerin dahi etkilenebileceği çevresel faktörler vardır. Bu faktörler bireyleri, ekibin tamamını ve ona bağlı olan diğer unsurları etkileyebilir. Başarı, söz konusu etkenlerin bireysel veya ekip seviyesinde nasıl aşılabildiğine göre değişiklik gösterir.

Özellikle ekibi zorlayan faktörleri aşma noktasında, pek çok yazılım geliştirme süreci farklı disiplinleri ele almaya çalışır. Çevik süreçlerde ekip içi iletişimin ön plana çıkmasının en büyük nedeni de karşılaşılabilecek zorlukları kolayca aşabilmek veya önceden görerek tedbir alabilmektir. Nitekim ürünün bireysel olarak değil ekipçe geliştirilme olgusunun ön planda olduğu bir yaklaşımı benimsemektedir.

Yazılımın kalitesini arttırmak ve başarılı projeler çıkartabilmek, bazı zorlu disiplinlerin uygulanmasını gerektirir.

Yine de disiplinlerin uygulanması noktasında bireylerin zamanla robotlaşan ve standartlaşan bir düzen içerisine girmelerinden kaçılamaz. Hemen her sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de insan psikolojisi genellikle göz ardı edilen bir unsurdur. Oysaki ekip üyelerinin psikolojisi, dertleri ve çözümsül kalan sorunları gün içerisinde yazdıkları kodları olumsuz yönde etkileyebilir. Her ne kadar kod gözden geçirmeler, stand-up meeting toplantıları, pair programming pratikleri vb çözümler uygulansa da psikoloji problemleri farklı bir yaklaşımı gerektirebilir.

Yazılımcıların duygusu olmayan makinelere söz geçirmeye çalıştığı ve hatta duygusuz makinelere duygu katmaya çalışacak karmaşık teknolojilerle uğraştığı unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler(Bunlara Bir Bakalım)

 • Yazılım Geliştirme Disiplinleri
 • Code Review Toplantıları
 • Çevik(Agile) Metodolojiler
 • Stand-Up Meeting içerisinde Konuşulması Gerekenler
 • Pair Programming’ in Anlamı ve Önemi

Hal 30 : ALM gibi bazı terimlerin koca bir okyanusu işaret edebileceğini gözden kaçırmak.

Kısaltmalar ile konuşmak veya yazışmak günümüzün moda iletişim parametrelerinden birisidir. Kimi zaman bir toplantının sonuna gelindiğinde içeriğinde bahsedilen bir çok kısaltma olduğu ancak fark edilir. Edilir de bilmeyen bilmediğini göstermemek için sormaz, bilen de etkinliğini arttırmak için kısaltmayı açmaz, bir güzel havasını atar.

30

@coderizbiz

Nitekim söz konusu kısaltmalar genelde açıldıklarında ortaya kallavi bir ifade çıkartır. Bu kısaltmalar arkalarında devasa açılımlar ile gelebilir. Bunun için bir kaç 3 harfliyi Google’lamak yeterlidir. İşte bir kaç örnek;

 • SOA – Service Oriented Architecture
 • EDA – Event Driven Architecture
 • OOP – Object Oriented Programming
 • AOP – Aspect Oriented Programming
 • TDD – Test Driven Development
 • SLA – Service Level Aggrement
 • ALM – Application LifeCycle Management

ALM içerisine girildiğinde araştıran kişinin karşısına pek çok kavram çıkar. Bunları sürüyle araç izler. Sürecin ele aldığı çözüm metdolojilerinden Toyota kökenli Kanban’ a, TFS’ den Jira’ dan test sonuçlarının ele alındığı araçlara bir sürü parametre vardır. Bireysellik yoktur yerine takım kavramı vardır. Takım demek yine bir sürü pozisyon anlamına gelmektedir. Bir sürü pozisyon demek yönetim zorluklarını aşmak demektir. Hepsinden önemlisi ise bu terimi kullanan kişinin bunlar hakkında az çok fikir sahibi olması demektir.

Ortaya bir fikir atmadan önce fikrin temelini oluşturan üç harfli kelime hakkında ne kadar bilgili olduğumuzu şöyle güzelce bir tartmamız yerinde olacaktır.

Devir değişti. Özellikle kurumsal çaptaki ürünleri tek bir deha adam ile geliştirmek artık popüler değil ve hatta imkansız. Bunun yerini etkin ve verimli takım çalışmaları aldı.

SAFe’ nin meşhur giriş sayfası fotoğrafını görüp, bundan etkilenip bir kaç maddesini okuduktan sonra firmaya kalkıpta size SAFe’ yi öneriyorum demeden önce, iyice düşünmek gerekir!

Anahtar Kelimeler(Bunlara Bir Bakalım)

 • ALM – Application LifeCycle Management
 • TFS – Team Foundation Server
 • Jira
 • SAFe – Scaled Agile Framework
 • Agile Metodologies

Hal 23: Bir toplantıya not defteri ile gitmenin demode olmuş eski bir gelenek olduğunu düşünmesidir

İş dünyasının vazgeçilmez iletişim yöntemlerinden birisi de toplantıdır. Ekip toplantıları seçilen metodolojiye göre belirli kurallara uygun olacak şekilde yapılır. Toplantılara katılırken yanımızda olsa iyi olur diyebileceğimiz materyaller vardır. Cep telefonu, ses kayıt cihazı, kamera ve benzeri bir cihaz olması şart değildir. Sadece bir ajanda ve yazan bir kalem yeterlidir.

23

@coderizbiz

Aslında el yazısını tanıyıp soft ortama aktarabilen cihazlar da söz konusu olabilir. Yine de kağıt üzerindeki el serbestliği ve rahatlığını birebir sunmayacaklardır.

Bu hale düşen pek çok geliştirici  çoğunlukla hafızasına ve zekasına güvenerek toplantılara katılır. Yanlarında not alabilecekleri en ufak bir malzeme dahi olmaz. Oysaki, toplantının uzaması, verimli zaman dilimleri dışına taşması, anlatılanların karmaşıklığı, sorulan soruların sıklığı, hararetli tartışmaların yaşanması,  toplantıya geç kalınması, toplantının sık sık dış aramalar yüzünden bölünmesi gibi pek çok nedenden ötürü asıl noktalar rahatlıkla hafızayı teğet geçip odanın duvarlarına çarparak absorbe olabilir.

Tabi Microsoft OneNote gibi şirket içinde paylaşıma açabileceğiniz araçlar kullanıyorsanız not tutmamayı düşünebilirsiniz ama bu sizin kendinize özgü notlar almanızın önüne geçebilir.

Anahtar Kelimeler(Bunları Bir Araştıralım)

 • Verimli Toplantı Teknikleri
 • Toplantı Doğasını Bozan Haller
 • Microsoft OneNote

Hal 19: Bazı projelerin ekip çalışması olmadan da bitebileceğini zannetmesidir.

Yazılımcıların yaptığı en büyük hatalardan birisi de bazen sadece koda bakıyor olmaktır. Hatta çoğunlukla bir ürünü sadece koddan ibaret bir vücud şeklinde değerlendirmektir. Kodun dışında kalan dünya göz ardı edilebilir. Aslında bir ürünün yaşadığı uzay sadece mimariler, kalıplar, prensipler veya metodolojilerden ibaret bir ortam olarak düşünülmemelidir.

19

@coderizbiz

Yazılım odaklı ürün uzayını eksik görmek ne yazık ki pek çok geliştiricinin, çevreden gördüğü hemen her ürünü tek başına üretebileceği fikrinin doğmasına neden olmaktadır.

Aslında bir ürünü iyi bir yazılımcı baştan sona tek başına geliştiremez diye bir kural yoktur. Ancak zaman, maliyet gibi unsurlar göz önüne alındığında en azından buna değip değmeyeceğinin baştan tespit edilebiliyor olması önemlidir.

Tahmin edileceği üzere zeki, çok yönlü ve tek başına Rambo gibi ortalarda dolaşıp bir helikopter’ den diğerine atlarken arada asenkron kod geliştiren insan sayısı epeyce azdır. Bu duruma düşülmesinin nedenlerinin başında büyük resmi görememek gelmektedir. Bu biraz da yazılımcının ürün kavramı hakkındaki bilgisi ve bakış açısı ile alakalıdır.

Bir ürünün takriben kaç kişilik bir ekip tarafından ne kadar sürede ve hangi teknolojiler ile geliştirilebileceğini ön göremiyorsak ileri de iyi bir proje/ürün yöneticisi adayı da olmayız.

Dolayısıyla bazı ürünlerin ve yeni keşiflerin geliştirilmesi düzenli ve sistematik ekip çalışmasına bağlıdır. Bu çalışma kalıbı sadece şelale modeli gibi bir süreç anlamına gelmemelidir.

Çevikliğin içerisinde de aslında basit ama kuralları kesin çizgilerle belirlenmiş bir yaşam döngüsü olduğu unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler(Bunları Bir Araştıralım)

 • Proje Yönetimi
 • Ekip Çalışması
 • Takım Çalışması
 • Şelale Modeli – Waterfall
 • Çevik Süreç Yönetimi – Agile Process Management